Kontingent

Kontingent for sæsonen 2020/2021 er fastsat på Gymnastikafdelingens ordinære generalforsamling (februar 2020)  og opkræves én gang om året forud.

Sidste frist for indbetaling af hele kontingentet er 1. oktober 2020 – alle medlemmer skal desuden registrere sig via hjemmesiden.

Kontingentet skal enten indbetales til vores konto i Lån & Spar Bank (OBS NY): Reg nr. 0400  – kontonr. 402 463 1104

eller via Mobilepay: Nr. 95768

VIGTIGT: Du skal angive holdnavn samt dit navn + fødselsdato ved indbetalingen (både ved kontooverførsel og ved mobilepay). 


Kontingentsatserne for sæson 2020/2021 er:

PI Dans: kr. 1.500,-

PI Piger: kr. 1.500,-

PI Elitepiger: kr. 1.500,-

PI Retro: kr. 1.260,-

PI Fokus: kr. 1.260,-

PI Styrke: kr. 1.260,-

PI Træningstyperne: kr. 1.260

PI Upcoming: kr. 1.400 (pr. familie)

PI Pusling:  kr. 1.400,- (pr. familie)

PI Urban: kr. 1.260,-

PI-X: 1.260,-

PI Mænd: 1.260,-

PI Opvisningsholdet: 1.500,-

Går man på to hold i foreningen, betaler man 500 kroner i kontingent for det billigste hold.

Evt. turister på holdene skal meldes ind i foreningen og betale kontingent på helt normal vis som alle andre på det pågældende hold – der er altså ingen rabat at hente ved at være turist (og det er derfor alene op til instruktørerne at vurdere, om der er plads til turister på deres hold). Årsagen er, at også turister skal meldes ind på normale vilkår i Store PI (og at gymnastikafdelingen betaler samme fulde kontingent for dem som for alle andre).

For at deltage i foreningens træninger og arrangementer efter den 1. oktober 2019 kræves gyldigt medlemskab af foreningen. Medlemskab er kun gyldigt, når kontingentet er betalt.


Om kontingentet

I PI-gymnastik prioriterer vi fornuftige instruktørlønninger, kurser til vores instruktører, gode træningsfaciliteter til vores hold og diverse foreningsarrangementer.

For at få økonomien til at løbe rundt har Opvisningsholdet, der træner i DGI-byen (betalingstid), et forhøjet kontingent. Det samme gælder for enkelte andre hold (PI Dans, PI Piger og PI Elitepier), der træner i faciliteter, som foreningen betaler særskilt for.

For familieholdene (PI Pusling og PI Upcoming) er der vedtaget et forhøjet kontingent, da kontingentet her dækker over en hel familie (og altså min. 2 personer), og desuden afspejler kontingentsatsen på PI Pusling, at der pålægges et gebyr for at benytte en ekstern løsning til tilmeldings- og betalingsprocessen.

Gymnastikafdelingen har valgt at opkræve kontingentet én gang årligt i starten af gymnastiksæsonen. Dette afviger fra PIs Love hvor der står i § 7 at ”kontingent opkræves kvartalsvis forud”.

Kontingentsatsen er sammensat af et kontingent til Politiets Idrætsforening København, der ligger på 65 kroner månedligt samt særkontingentet til gymnastikafdelingen, der er vedtaget til at være 40 kroner månedligt. For et års medlemsskab (én hel sæson) ligger normalkontingentet derfor på 1.260 kroner.

Uanset årsag og argumenter, tilbagebetales der ikke kontingent.

ALLE GYMNASTER, SOM IKKE I FORVEJEN ER MEDLEMMER AF PI-KØBENHAVN ELLER ER KONTINGENTFRI MEDLEMMER, SKAL BETALE KONTINGENT SOM BESKREVET OVENFOR.

PI GYMNASTIK – en gymnastikforening i København for alle

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial