Kontingent

Kontingent for sæsonen 2022/2023 er fastsat på Gymnastikafdelingens ordinære generalforsamling og opkræves én gang om året forud.

Sidste frist for indbetaling af hele kontingentet er 1. oktober 2022.

TILMELDING OG BETALING SKAL FØRST SKE, NÅR HOLDENE ER SAT – SÅ DU SKAL IKKE BETALE KONTINGENT OG REGISTRERE DIG, FØR DU VED, OM DU HAR EN PLADS PÅ HOLDET!

Indmeldelse og kontingentbetaling sker via PI Københavns side.

Find dit hold – opret en profil med email, kodeord og dine oplysninger (navn, adresse, fødselsdato osv) – og tilmeld dig ved at betale kontingentet via betalingskortløsningen.

Se eventuelt vejledning til systemet her.

❗ Du skal først indmelde dig og betale kontingent, når du er kommet på et hold i PI Gymnastik (for de udtagede hold efter udtagelsen, for ikke-udtagede hold, når du er blevet registreret på holdet af din instruktør).

❗ PI Puslinge: Her er det vigtigt, at det er barnet, der bliver tilmeldt holdet, altså barnets navn, fødselsdato osv.

❗ Går du på to hold i foreningen, så tag fat i din kontaktperson i bestyrelsen. Du betaler kun 500 kroner for det billigste hold, og det skal betales direkte til gymnastikafdelingen (enten via Mobilepay 95768 – eller via vores konto i Lån & Spar Bank (Reg nr. 0400  – kontonr. 402 463 1104) Det vil altså sige, at du KUN skal tilmelde dig og registrere dig på det dyreste hold, du går på.

❗ Er du medlem af Politiets Idrætsforening i andet regi (altså udover gymnastikafdelingen), så tag fat i din kontaktperson i Bestyrelsen vedr din kontingentbetaling.


Kontingentsatserne for sæson 2021/2022 er:

PI Dans (Træning + Opvisning), PI Elitepiger, PI Opvisningsholdet, PI Piger:
kr. 1.500,-

PI-X, PI Fokus, PI Mænd, PI Styrke, PI Træningstyperne, PI Urban, PI Øvede:
kr. 1.260,-

PI Puslinge:
kr. 1.400,- (pr. familie)

Går man på to hold i foreningen, betaler man 500 kroner i kontingent for det billigste hold.

Evt. turister på holdene skal meldes ind i foreningen og betale kontingent på helt normal vis som alle andre på det pågældende hold – der er altså ingen rabat at hente ved at være turist (og det er derfor alene op til instruktørerne at vurdere, om der er plads til turister på deres hold). Årsagen er, at også turister skal meldes ind på normale vilkår i PI København (og at gymnastikafdelingen betaler samme fulde kontingent for dem som for alle andre).

For at deltage i foreningens træninger og arrangementer efter den 1. oktober 2022 kræves gyldigt medlemskab af foreningen. Medlemskab er kun gyldigt, når kontingentet er betalt.


Om kontingentet

I PI Gymnastik prioriterer vi fornuftige instruktørlønninger, kurser til vores instruktører, gode træningsfaciliteter til vores hold og diverse foreningsarrangementer.

For at få økonomien til at løbe rundt har hold, der træner i ikke-kommunale faciliteter, som foreningen betaler særskilt for, et forhøjet kontingent. For familieholdene er der desuden vedtaget et forhøjet kontingent, da kontingentet her dækker over en hel familie (og altså min. to personer).

Gymnastikafdelingen har valgt at opkræve kontingentet én gang årligt i starten af gymnastiksæsonen. Dette afviger fra PIs Love hvor der står i § 7 at ”kontingent opkræves kvartalsvis forud”.

Kontingentsatsen er sammensat af et kontingent til Politiets Idrætsforening København, der ligger på 65 kroner månedligt samt særkontingentet til gymnastikafdelingen, der er vedtaget til at være 40 kroner månedligt. For et års medlemsskab (én hel sæson) ligger normalkontingentet derfor på 1.260 kroner.

Uanset årsag og argumenter, tilbagebetales der ikke kontingent.

ALLE GYMNASTER, SOM IKKE I FORVEJEN ER MEDLEMMER AF
PI KØBENHAVN ELLER ER KONTINGENTFRI MEDLEMMER, SKAL BETALE KONTINGENT SOM BESKREVET OVENFOR.

PI GYMNASTIK – en gymnastikforening i København for alle

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial